Actele normative care reglementeaza organizarea si functionarea autoritatii sau institutiei publice:

Hotararea Nr. 1340 din 27 decembrie 2001

Legea Nr. 64 din 21 martie 2008, republicată

Structura organizatorica, atributiile departamentelor, programul de functionare, programul de audiente al autoritatii sau institutiei publice:

Structura organizatorica (organigrama)

Programul de functionare

– Agenda conducerii

– Programe si strategii

Regulament de organizare si functionare ( ROF )

Raportul anual de activitate al ISCIR:

Raport de activitate al ISCIR pentru anul 2021
Raport de activitate al ISCIR pentru anul 2022

Codul de Conduita a personalului din cadrul ISCIR

Codul de conduita

NORME privind accesul si circulatia persoanelor in ISCIR

Norme acces ISCIR

Numele si prenumele persoanelor din conducerea autoritatii sau a institutiei publice si ale functionarului responsabil cu difuzarea informatiilor publice:

– MATEI Cristian – Inspector de Stat Șef

– ROMAN Sorin-Marian  – Inspector de Stat Șef Adjunct

– DOROBANȚU Radu-Raul – Inspector Șef IT ISCIR București

– RIZEA Daniel-Aurelian-Armand – Inspector Șef IT ISCIR Brașov

– IANCU Irinel – Petruş – Inspector Șef IT ISCIR Bacău

– CERTEZEANU Tică – Inspector Șef IT ISCIR Oradea

– DRAGOMAN Mircea – Inspector Șef IT ISCIR Sibiu

– PREDA Liviu Răzvan – Inspector Șef IT ISCIR Craiova

– COICEA Gabriel – Inspector Șef IT ISCIR Constanța

– PĂUNESCU Cosmin – Inspector Șef IT ISCIR Pitești

– LEUȘTEAN Ion-Cătălin – Inspector Șef IT ISCIR Timișoara

– MERCAȘ Stelian Eusebiu  – Inspector Șef IT ISCIR Iași

– ROMAN Sorin Marian – Inspector Șef IT ISCIR Ploiești

Coordonatele de contact ale autoritatii sau institutiei publice, respectiv: denumirea, sediul, numerele de telefon, fax, adresa de e-mail si adresa paginii de internet:

– Inspectia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune si Instalatiilor de Ridicat

– Str. Sf. Elefterie nr. 47 – 49, sector 5, Bucuresti

– Telefon: 021 411 97 60 , Fax: 021 410 00 19 , E-mail: iscir@iscir.ro , Site: www.iscir.ro

Sursele financiare :

–  Finanţarea activităţii ISCIR se asigură integral din venituri proprii, potrivit legii.

Lista cuprinzand categoriile de documente produse si/sau gestionate potrivit legii:

– avize, ordine, autorizatii, atestate

Ordin nr. 47/2014 privind informatiile de interes public ce pot fi comunicate si informatiile exceptate de la comunicare la nivelul I.S.C.I.R.

Modificare Anexa Nr.3 12.04.2017 a Ordinului nr. 47/2014

Modalitati de contestare a deciziei autoritatii sau a institutiei publice in situatia in care persoana se considera vatamata in privinta dreptului de acces la informatiile de interes public solicitate:

– In cazul in care o persoana considera ca dreptul privind accesul la informatiile de interes public a fost incalcat, aceasta se poate adresa cu o reclamatie administrativa conducatorului autoritatii sau a institutiei publice careia i-a fost solicitata informatia. Persoana care se considera vatamata in drepturile sale poate depunde reclamatia administrativa in termen de 30 de zile de la luarea la cunostinta a refuzului explicit sau tacit al angajatilor din cadrul autoritatii sau institutiei publice pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 544/2001 si ale prezentelor norme metodologice.

RAPORT DE EVALUARE A IMPLEMENTĂRII LEGII NR. 544/2001 ÎN ANUL 2017

RAPORT DE EVALUARE A IMPLEMENTĂRII LEGII NR. 544/2001 ÎN ANUL 2019

RAPORT DE EVALUARE A IMPLEMENTĂRII LEGII NR. 544/2001 ÎN ANUL 2020

RAPORT DE EVALUARE A IMPLEMENTĂRII LEGII NR. 544/2001 ÎN ANUL 2021

Model – cerere tip , Model – reclamatie administrativa (1) , Model – reclamatie administrativa (2)

Planul Sectorial pentru implementarea Strategiei Nationale Anticoruptie

Strategia Nationala Anticoruptie pe perioada 2021 – 2025

Planul de integritate al ISCIR pentru perioada 2021-2025

Inventarul măsurilor de transparență instituțională și de prevenire a corupției și indicatorii de evaluare la nivelul ISCIR pentru anul 2021

 

Strategia Nationala Anticoruptie pe perioada 2016 – 2020

Declaratia de aderare la valorile fundamentale, principiile, obiectivele si mecanismul de monitorizare a SNA

Inventarul masurilor preventive anticoruptie si indicatorii de evaluare pentru Ministerul Economiei

Pentru sesizarea faptelor de corupție vă rugăm să folosiți adresa de e-mail: sesizari@iscir.ro.

NU CORUPTIEI ! 0800 806 806 LINIE TELEFONICA ANTICORUPTIE GRATUITA

 

Publicat: decembrie 27, 2021 15:54:03 Ultima actualizare: martie 20, 2024 la 09:18    Afișări unice: 9843

©2024 ISCIR - Inspecția de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune și Instalațiilor de Ridicat

Conectați-vă cu datele de autentificare

Ați uitat datele dvs.?

Sari la conținut