Actele normative care reglementeaza organizarea si functionarea autoritatii sau institutiei publice:

Hotararea Nr. 1340 din 27 decembrie 2001

Legea Nr. 64 din 21 martie 2008, republicată

Structura organizatorica, atributiile departamentelor, programul de functionare, programul de audiente al autoritatii sau institutiei publice:

Structura organizatorica (organigrama)

Programul de functionare

Programul de audiente

– Agenda conducerii

– Programe si strategii

Regulament de organizare si functionare ( ROF )

Codul de Conduita a personalului din cadrul ISCIR

Codul de conduita

NORME privind accesul si circulatia persoanelor in ISCIR

Norme acces ISCIR

Numele si prenumele persoanelor din conducerea autoritatii sau a institutiei publice si ale functionarului responsabil cu difuzarea informatiilor publice:

– CIURCIUBIȘI Răzvan-Dumitru – Inspector de Stat Șef Adjunct

– CRINTEANU Beatrice Adriana – Inspector Șef IT București

– RIZEA Daniel Aurelian Armand – Inspector Șef IT Brașov

– IANCU Irinel – Petruş – Inspector Șef IT Bacău

– CERTEZEANU Tică – Inspector Șef IT Oradea

– DODENCIU Constantin Gheorghe – Inspector Șef IT Sibiu

Coordonatele de contact ale autoritatii sau institutiei publice, respectiv: denumirea, sediul, numerele de telefon, fax, adresa de e-mail si adresa paginii de internet:

– Inspectia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune si Instalatiilor de Ridicat

– Str. Sf. Elefterie nr. 47 – 49, sector 5, Bucuresti

– Telefon: 021 411 97 60 , Fax: 021 410 00 19 , E-mail: iscir@iscir.ro , Site: www.iscir.ro

Sursele financiare :

–  Finanţarea activităţii ISCIR se asigură integral din venituri proprii, potrivit legii.

Lista cuprinzand categoriile de documente produse si/sau gestionate potrivit legii:

– avize, ordine, autorizatii, atestate

Ordin nr. 47/2014 privind informatiile de interes public ce pot fi comunicate si informatiile exceptate de la comunicare la nivelul I.S.C.I.R.

Modificare Anexa Nr.3 12.04.2017 a Ordinului nr. 47/2014

Modalitati de contestare a deciziei autoritatii sau a institutiei publice in situatia in care persoana se considera vatamata in privinta dreptului de acces la informatiile de interes public solicitate:

– In cazul in care o persoana considera ca dreptul privind accesul la informatiile de interes public a fost incalcat, aceasta se poate adresa cu o reclamatie administrativa conducatorului autoritatii sau a institutiei publice careia i-a fost solicitata informatia. Persoana care se considera vatamata in drepturile sale poate depunde reclamatia administrativa in termen de 30 de zile de la luarea la cunostinta a refuzului explicit sau tacit al angajatilor din cadrul autoritatii sau institutiei publice pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 544/2001 si ale prezentelor norme metodologice.

RAPORT DE EVALUARE A IMPLEMENTĂRII LEGII NR. 544/2001 ÎN ANUL 2017

RAPORT DE EVALUARE A IMPLEMENTĂRII LEGII NR. 544/2001 ÎN ANUL 2019

Model – cerere tip , Model – reclamatie administrativa (1) , Model – reclamatie administrativa (2)

Planul Sectorial pentru implementarea Strategiei Nationale Anticoruptie

Strategia Nationala Anticoruptie pe perioada 2016 – 2020

Declaratia de aderare la valorile fundamentale, principiile, obiectivele si mecanismul de monitorizare a SNA

Inventarul masurilor preventive anticoruptie si indicatorii de evaluare pentru Ministerul Economiei

Pentru sesizarea faptelor de corupție vă rugăm să folosiți adresa de e-mail: sesizari@iscir.ro.

NU CORUPTIEI ! 0800 806 806 LINIE TELEFONICA ANTICORUPTIE GRATUITA

 

 

Publicat: mai 27, 2013 20:54:03 Ultima actualizare: mai 27, 2013 la 20:54    Afișări unice: 104

©2021 ISCIR - Inspecția de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune și Instalațiilor de Ridicat

Conectați-vă cu datele de autentificare

Ați uitat datele dvs.?