Anunțuri posturi scoase la concurs


Etapa 14 – Anunțuri posturi scoase la concurs Februarie  2024

Anunțuri posturi scoase la concurs Februarie   2024
Anexă GDPR la cererea (formularul) de înscriere la examen/concurs – notă informare candidați
Formular înscriere la concurs 2024
Erată la ,,Anunțuri posturi scoase la concurs Februarie 2024″


Bibliografii:
1. BIBLIOGRAFIE – Expert IA – Compartimentul Rețele de Calculatoare;
2. BIBLIOGRAFIE – Consilier Juridic I – Serviciul Juridic – Compartimentul Juridic;
3. BIBLIOGRAFIE – Expert IA – Biroul Avizări/Autorizări;
4. BIBLIOGRAFIE – Consilier I – Biroul Avizări/Autorizări;
5. BIBLIOGRAFIE – Inspector de specialitate I-Compartimentul Inspecție Domeniul Nuclear – Instalații sub Presiune;
6. BIBLIOGRAFIE – Consilier IA – Biroul Financiar Contabil;
7. BIBLIOGRAFIE – Referent I – Biroul Administrativ;
8. BIBLIOGRAFIE – Consilier debutant – Biroul Administrativ;
9. BIBLIOGRAFIE – Consilier I – Biroul Administrativ;
10.BIBLIOGRAFIE – Consilier I – Biroul Control IT ISCIR Oradea;
11.BIBLIOGRAFIE – Inspector de specialitate II – Biroul Control IT ISCIR Craiova;
12.BIBLIOGRAFIE – Expert I – Biroul Control IT ISCIR Ploiești;
13.BIBLIOGRAFIE – Referent I – Compartiment Economic Administrativ IT ISCIR Timișoara;
14.BIBLIOGRAFIE – Consilier II – Compartiment Evidență Tehnică IT ISCIR Timișoara;


Rezultate finale

1. Expert IA – Compartimentul Rețele de Calculatoare;
2. Consilier Juridic I – Serviciul Juridic – Compartimentul Juridic;
3. Expert IA – Biroul Avizări/Autorizări;
4. Consilier I – Biroul Avizări/Autorizări;
5. Inspector de specialitate I-Compartimentul Inspecție Domeniul Nuclear – Instalații sub Presiune;
6. Consilier IA – Biroul Financiar Contabil;
7. Referent I – Biroul Administrativ;
8. Consilier debutant – Biroul Administrativ;
9. Consilier I – Biroul Administrativ;
10.Consilier I – Biroul Control IT ISCIR Oradea;
13.Referent I – Compartiment Economic Administrativ IT ISCIR Timișoara;

Rezultatele la proba interviu

1. Expert IA – Compartimentul Rețele de Calculatoare;
2. Consilier Juridic I – Serviciul Juridic – Compartimentul Juridic;
3. Expert IA – Biroul Avizări/Autorizări;
4. Consilier I – Biroul Avizări/Autorizări;
5. Inspector de specialitate I-Compartimentul Inspecție Domeniul Nuclear – Instalații sub Presiune;
6. Consilier IA – Biroul Financiar Contabil;
7. Referent I – Biroul Administrativ;
8. Consilier debutant – Biroul Administrativ;
9. Consilier I – Biroul Administrativ;
10.Consilier I – Biroul Control IT ISCIR Oradea;
13.Referent I – Compartiment Economic Administrativ IT ISCIR Timișoara;


Rezultatele la proba scrisă

1. Expert IA – Compartimentul Rețele de Calculatoare;
2. Consilier Juridic I – Serviciul Juridic – Compartimentul Juridic;
3. Expert IA – Biroul Avizări/Autorizări;
4. Consilier I – Biroul Avizări/Autorizări;
5. Inspector de specialitate I-Compartimentul Inspecție Domeniul Nuclear – Instalații sub Presiune;
6. Consilier IA – Biroul Financiar Contabil;
7. Referent I – Biroul Administrativ;
8. Consilier debutant – Biroul Administrativ;
9. Consilier I – Biroul Administrativ;
10.Consilier I – Biroul Control IT ISCIR Oradea;
13.Referent I – Compartiment Economic Administrativ IT ISCIR Timișoara;


Rezultate contestații selecție dosare

11.Inspector de specialitate II – Biroul Control IT ISCIR Craiova;


Rezultate selecție dosare

1. Expert IA – Compartimentul Rețele de Calculatoare
2. Consilier Juridic I – Serviciul Juridic – Compartimentul Juridic;
3. Expert IA – Biroul Avizări/Autorizări;
4. Consilier I – Biroul Avizări/Autorizări;
5. Inspector de specialitate I-Compartimentul Inspecție Domeniul Nuclear – Instalații sub Presiune;
6. Consilier IA – Biroul Financiar Contabil;
7. Referent I – Biroul Administrativ;
8. Consilier debutant – Biroul Administrativ;
9. Consilier I – Biroul Administrativ;
10.Consilier I – Biroul Control IT ISCIR Oradea;
11.Inspector de specialitate II – Biroul Control IT ISCIR Craiova;
12.Expert I – Biroul Control IT ISCIR Ploiești;
13.Referent I – Compartiment Economic Administrativ IT ISCIR Timișoara;
14.Consilier II – Compartiment Evidență Tehnică IT ISCIR Timișoara;


Etapa 13 – Anunțuri posturi scoase la concurs Septembrie – Octombrie 2023

Anunțuri posturi scoase la concurs Septembrie-Octombrie 2023

Anexă GDPR la cererea (formularul) de înscriere la examen/concurs – notă informare candidați

Formular înscriere la concurs 2023

Erată la ,,Anunțuri posturi scoase la concurs Septembrie-Octombrie 2023″


Bibliografii:

1. BIBLIOGRAFIE – Consilier – Compartimentul Achiziții Publice;
2. BIBLIOGRAFIE – Referent – Serviciul Inspecție Domeniul Clasic – Compartimentul Evidență Tehnică – IMI;
3. BIBLIOGRAFIE – Consilier – Compartimentul Securitate și Sănătate în Muncă – PSI Situații de Urgență;
4. BIBLIOGRAFIE – Consilier juridic – Serviciul juridic – Compartimentul Juridic;
5. BIBLIOGRAFIE – Inspector de specialitate – Biroul reglementare;
6. BIBLIOGRAFIE – Inspector de Specialitate – Biroul Avizări/Autorizări;
7. BIBLIOGRAFIE – Consilier – Biroul Avizări/Autorizări;
8. BIBLIOGRAFIE – Inspector de specialitate – Biroul Laborator;
9. BIBLIOGRAFIE – Referent – Biroul Financiar Contabil;
10. BIBLIOGRAFIE – Referent – Biroul Administrativ;
11. BIBLIOGRAFIE – Îngrijitor – Biroul Administrativ;
12. BIBLIOGRAFIE – Consilier – Biroul Control IT ISCIR Bacău;
13. BIBLIOGRAFIE – Inspector de Specialitate – Biroul Control IT ISCIR Cluj;
14. BIBLIOGRAFIE – Inspector de Specialitate – Biroul Control IT ISCIR Craiova;
15. BIBLIOGRAFIE – Consilier – Biroul Control IT ISCIR Craiova;
16. BIBLIOGRAFIE – Îngrijitor – Compartimentul Economic Administrativ IT ISCIR Craiova;
17. BIBLIOGRAFIE – Inspector de Specialitate – Biroul Control IT ISCIR Iași;
18. BIBLIOGRAFIE – Inspector de Specialitate – Biroul Control IT ISCIR Pitești;
19. BIBLIOGRAFIE – Consilier – Biroul Control IT ISCIR Pitești;
20. BIBLIOGRAFIE – Expert – Compartimentul Economic Administrativ IT ISCIR Pitești;
21. BIBLIOGRAFIE – Referent – Compartimentul Economic Administrativ IT ISCIR Pitești;
22. BIBLIOGRAFIE – Referent – Compartimentul Evidență Tehnică IT ISCIR Ploiești;
23. BIBLIOGRAFIE – Consilier – Biroul Control IT ISCIR Ploiești;
24. BIBLIOGRAFIE – Expert – Biroul Control IT ISCIR Ploiești;
25. BIBLIOGRAFIE – Expert – Compartimentul Economic Administrativ IT ISCIR Ploiești;
26. BIBLIOGRAFIE – Referent – Compartimentul Economic Administrativ IT ISCIR Ploiești;
27. BIBLIOGRAFIE – Referent – Compartimentul Economic Administrativ IT ISCIR Timișoara;
28. BIBLIOGRAFIE – Inspector de Specialitate II – Biroul Control IT ISCIR Timișoara;
29. BIBLIOGRAFIE – Inspector de Specialitate debutant – Biroul Control IT ISCIR Timișoara;
30. BIBLIOGRAFIE – Consilier – Compartimentul Evidență Tehnică IT ISCIR Timișoara;


Rezultate finale

2. Referent – Serviciul Inspecție Domeniul Clasic – Compartimentul Evidență Tehnică – IMI;
5. Inspector de specialitate IA – Biroul Reglementare;
6. Inspector de specialitate IA – Biroul Avizări/Autorizări;
7. Consilier I – Biroul Avizări/Autorizări;
8. Inspector de specialitate IA – Biroul Laborator;
10. Referent IA – Biroul Administrativ;
11.Îngrijitor I – Biroul Administrativ;
12. Consilier IA- Biroul Control IT ISCIR Bacău;
17. Inspector de Specialitate debutant – Biroul Control IT ISCIR Iași;
18. Inspector de Specialitate debutant – Biroul Control IT ISCIR Pitești;
19. Consilier IA – Biroul Control IT ISCIR Pitești;
20. Expert IA – Compartimentul Economic Administrativ – IT ISCIR Pitești;
22. Referent I – Compartimentul Evidență Tehnică IT ISCIR Ploiești;
23. Consilier IA – Biroul Control IT ISCIR Ploiești;
25. Expert IA – Compartimentul Economic Administrativ – IT ISCIR Ploiești;
26. Referent I – Compartimentul Economic Administrativ IT ISCIR Ploiești;
27. Referent IA – Compartimentul Economic Administrativ IT ISCIR Timișoara;
28. Inspector de Specialitate II – Biroul Control IT ISCIR Timișoara;
29. Inspector de Specialitate debutant – Biroul Control IT ISCIR Timișoara;


Rezultatele la proba interviu

2. Referent – Serviciul Inspecție Domeniul Clasic – Compartimentul Evidență Tehnică – IMI;
6. Inspector de specialitate IA – Biroul Avizări/Autorizări;
7. Consilier – Biroul Avizări/Autorizări;
8. Inspector de specialitate IA – Biroul Laborator;
10. Referent IA – Biroul Administrativ;
11.Îngrijitor I – Biroul Administrativ;
12. Consilier – Biroul Control IT ISCIR Bacău;
17. Inspector de Specialitate debutant – Biroul Control IT ISCIR Iași;
18. Inspector de Specialitate debutant – Biroul Control IT ISCIR Pitești;
19. Consilier – Biroul Control IT ISCIR Pitești;
20. Expert IA – Compartimentul Economic Administrativ – IT ISCIR Pitești;
22. Referent I – Compartimentul Evidență Tehnică IT ISCIR Ploiești;
23. Consilier – Biroul Control IT ISCIR Ploiești;
25. Expert IA – Compartimentul Economic Administrativ – IT ISCIR Ploiești;
26. Referent I – Compartimentul Economic Administrativ IT ISCIR Ploiești;
27. Referent IA – Compartimentul Economic Administrativ IT ISCIR Timișoara;
28. Inspector de Specialitate II – Biroul Control IT ISCIR Timișoara;
29. Inspector de Specialitate debutant – Biroul Control IT ISCIR Timișoara;


Rezultatele la proba scrisă

2. Referent – Serviciul Inspecție Domeniul Clasic – Compartimentul Evidență Tehnică – IMI;
5. Inspector de specialitate IA – Biroul Reglementare;
6. Inspector de specialitate IA – Biroul Avizări/Autorizări;
7. Consilier – Biroul Avizări/Autorizări;
8. Inspector de specialitate IA – Biroul Laborator;
10. Referent IA – Biroul Administrativ;
11.Îngrijitor I – Biroul Administrativ;
12. Consilier – Biroul Control IT ISCIR Bacău;
17. Inspector de Specialitate debutant – Biroul Control IT ISCIR Iași;
18. Inspector de Specialitate debutant – Biroul Control IT ISCIR Pitești;
19. Consilier – Biroul Control IT ISCIR Pitești;
20. Expert IA – Compartimentul Economic Administrativ – IT ISCIR Pitești;
22. Referent I – Compartimentul Evidență Tehnică IT ISCIR Ploiești;
23. Consilier – Biroul Control IT ISCIR Ploiești;
25. Expert IA – Compartimentul Economic Administrativ – IT ISCIR Ploiești;
26. Referent I – Compartimentul Economic Administrativ IT ISCIR Ploiești;
27. Referent IA – Compartimentul Economic Administrativ IT ISCIR Timișoara;
28. Inspector de Specialitate II – Biroul Control IT ISCIR Timișoara;
29. Inspector de Specialitate debutant – Biroul Control IT ISCIR Timișoara;


Rezultate contestații selecție dosare

21. Referent – Compartimentul Economic Administrativ IT ISCIR Pitești;
30. Consilier – Compartimentul Evidență Tehnică IT ISCIR Timișoara;


Rezultate selecție dosare

1. Consilier – Compartimentul Achiziții Publice;
2. Referent – Serviciul Inspecție Domeniul Clasic – Compartimentul Evidență Tehnică – IMI;
3. Consilier – Compartimentul Securitate și Sănătate în Muncă – PSI Situații de Urgență;
4. Consilier juridic – Serviciul juridic – Compartimentul Juridic;
5. Inspector de specialitate – Biroul reglementare;
6. Inspector de Specialitate – Biroul Avizări/Autorizări;
7. Consilier – Biroul Avizări/Autorizări;
8. Inspector de specialitate – Biroul Laborator;
9. Referent – Biroul Financiar Contabil;
10. Referent – Biroul Administrativ;
11. Îngrijitor – Biroul Administrativ;
12. Consilier – Biroul Control IT ISCIR Bacău;
13. Inspector de Specialitate – Biroul Control IT ISCIR Cluj;
14. Inspector de Specialitate – Biroul Control IT ISCIR Craiova;
15. Consilier – Biroul Control IT ISCIR Craiova;
16. Îngrijitor – Compartimentul Economic Administrativ IT ISCIR Craiova;
17. Inspector de Specialitate – Biroul Control IT ISCIR Iași;
18. Inspector de Specialitate – Biroul Control IT ISCIR Pitești;
19. Consilier – Biroul Control IT ISCIR Pitești;
20. Expert – Compartimentul Economic Administrativ IT ISCIR Pitești;
21. Referent – Compartimentul Economic Administrativ IT ISCIR Pitești;
22. Referent – Compartimentul Evidență Tehnică IT ISCIR Ploiești;
23. Consilier – Biroul Control IT ISCIR Ploiești;
24. Expert – Biroul Control IT ISCIR Ploiești;
25. Expert – Compartimentul Economic Administrativ IT ISCIR Ploiești;
26. Referent – Compartimentul Economic Administrativ IT ISCIR Ploiești;
27. Referent – Compartimentul Economic Administrativ IT ISCIR Timișoara;
28. Inspector de Specialitate II – Biroul Control IT ISCIR Timișoara;
29. Inspector de Specialitate debutant – Biroul Control IT ISCIR Timișoara;
30. Consilier – Compartimentul Evidență Tehnică IT ISCIR Timișoara;


Etapa 12 – Anunțuri posturi scoase la concurs Mai-Iunie 2023


Anunțuri posturi scoase la concurs Mai-Iunie 2023

Formular înscriere la concurs 2023

Erată la ,,Anunturi posturi scoase la concurs”

Anunt suspendare concurs posturi vacante 2023


Rezultate finale
9. ISCIR – Biroul IT- Expert grad profesional – Debutant-1 post;
12. ISCIR – Biroul Resurse Umane – Consilier grad profesional I – 1 post;
14. ISCIR – Serviciul Juridic – Compartimentul Juridic – Consilier gradul profesional IA – 1 post;


Rezultatele la proba interviu
9. ISCIR – Biroul IT- Expert grad profesional – Debutant-1 post;
12. ISCIR – Biroul Resurse Umane – Consilier grad profesional I – 1 post;
14. ISCIR – Serviciul Juridic – Compartimentul Juridic – Consilier gradul profesional IA – 1 post;


Rezultatele la proba scrisă

9. ISCIR – Biroul IT- Expert grad profesional – Debutant-1 post;
12. ISCIR – Biroul Resurse Umane – Consilier grad profesional I – 1 post;
14. ISCIR – Serviciul Juridic – Compartimentul Juridic – Consilier gradul profesional IA – 1 post;


Rezultate contestații selecție dosare

14. ISCIR – Serviciul Juridic – Compartimentul Juridic – Consilier gradul profesional IA – 1 post;


Selecție dosare

1. ISCIR – Compartimentul Achiziții Publice- Expert grad profesional I – 1 post;
3. ISCIR – Compartimentul Audit Public Intern – Auditor public grad profesional IA – 1 post;
7. ISCIR – Serviciul Inspecție Domeniul Nuclear – Compartiment Inspecție Nucleare – Inspector de specialitate grad profesional I – 1 post;
9. ISCIR – Biroul IT- Expert grad profesional – Debutant-1 post;
10. ISCIR – Compartimentul Securitate și Sănătate în Muncă – PSI situații de urgență – Consilier gradul profesional IA – 1 post;
12. ISCIR – Biroul Resurse Umane – Consilier grad profesional I – 1 post;
14. ISCIR – Serviciul Juridic – Compartimentul Juridic – Consilier gradul profesional IA – 1 post;
15. ISCIR – Birou Reglementare-Inspector de specialitate grad profesional IA – 1 post;
16. ISCIR – Birou Reglementare- Consilier grad profesional II – 1 post;
17. ISCIR – Birou Avizări/Autorizări – Inspector de specialitate grad profesional IA – 1 post;
18. ISCIR – Biroul Laborator – Inspector de specialitate grad profesional I- 1 post;


Bibliografii:

1. BIBLIOGRAFIE – Expert – Compartimentul Achiziții Publice;
2. BIBLIOGRAFIE – Auditor public intern;
3. BIBLIOGRAFIE – Consilier – Serviciul Inspecție Domeniul Clasic – Compartimentul Evidență Tehnică – IMI;
4. BIBLIOGRAFIE – Inspector de specialitate – Serviciul Inspecție Domeniul Nuclear – Compartimentul Inspecție Nucleare;
5. BIBLIOGRAFIE – Expert – Biroul IT;
6. BIBLIOGRAFIE – Consilier – Compartimentul Securitate și Sănătate în Muncă – PSI Situații de Urgență;
7. BIBLIOGRAFIE – Consilier – Biroul Resurse Umane;
8. BIBLIOGRAFIE – Consilier juridic – Serviciul juridic – Compartimentul Juridic;
9. BIBLIOGRAFIE – Inspector de specialitate – Consilier – Biroul reglementare;
10. BIBLIOGRAFIE – Inspector de Specialitate – Biroul Avizări/Autorizări;
11. BIBLIOGRAFIE – Inspector de specialitate – Biroul Laborator;
Etapa 11 – Anunțuri posturi scoase la concurs Iulie 2022


Anunțuri posturi scoase la concurs Iulie 2022

Anexă GDPR la cererea (formularul) de înscriere la examen/concurs – notă informare candidați

Cerere (formular) de înscriere la concurs 2022


Rezultate finale

6. ISCIR – Biroul Resurse Umane- București – Consilier Debutant – 1 post;
14. IT ISCIR PITEȘTI – Biroul Control – Pitești – Inspector de specialitate grad profesional II- 1 post;
15. IT ISCIR PLOIEȘTI – Biroul Control – Ploiești – Inspector de specialitate grad profesional II- 1 post;
16. ISCIR – Serviciul Supravegherea Pieței – București – Inspector de specialitate grad profesional I – 1 post;
22. IT ISCIR PITEȘTI – Biroul Control – Pitești – Inspector de specialitate grad profesional I – 1 post;
25. ISCIR – Serviciul Supravegherea Pieței – București- Inspector de specialitate grad profesional IA – 2 post;
26. IT ISCIR CLUJ -Biroul Control –Cluj-Napoca – Inspector de specialitate grad profesional IA – 2 post;


Rezultatele la proba interviu

14. IT ISCIR PITEȘTI – Biroul Control – Pitești – Inspector de specialitate grad profesional II- 1 post;
15. IT ISCIR PLOIEȘTI – Biroul Control – Ploiești – Inspector de specialitate grad profesional II- 1 post;
16. ISCIR – Serviciul Supravegherea Pieței – București – Inspector de specialitate grad profesional I – 1 post;
22. IT ISCIR PITEȘTI – Biroul Control – Pitești – Inspector de specialitate grad profesional I – 1 post;
25. ISCIR – Serviciul Supravegherea Pieței – București- Inspector de specialitate grad profesional IA – 2 post;
26. IT ISCIR CLUJ -Biroul Control –Cluj-Napoca – Inspector de specialitate grad profesional IA – 2 post;


Rezultatele la proba scrisă

6. ISCIR – Biroul Resurse Umane- București – Consilier Debutant – 1 post;
14. IT ISCIR PITEȘTI – Biroul Control – Pitești – Inspector de specialitate grad profesional II- 1 post;
15. IT ISCIR PLOIEȘTI – Biroul Control – Ploiești – Inspector de specialitate grad profesional II- 1 post;
16. ISCIR – Serviciul Supravegherea Pieței – București – Inspector de specialitate grad profesional I – 1 post;
22. IT ISCIR PITEȘTI – Biroul Control – Pitești – Inspector de specialitate grad profesional I – 1 post;
25. ISCIR – Serviciul Supravegherea Pieței – București- Inspector de specialitate grad profesional IA – 2 post;
26. IT ISCIR CLUJ -Biroul Control –Cluj-Napoca – Inspector de specialitate grad profesional IA – 2 post;


Selecție dosare
1. ISCIR – Compartimentul Achiziții Publice- București – Expert grad profesional IA -1 post;
2. ISCIR – Compartimentul Achiziții Publice- București – Expert grad profesional I -1 post;
3. ISCIR – Compartimentul Audit Public – București – Auditor public grad profesional IA – 1post;
4. ISCIR – Compartimentul Audit Public – București – Auditor public grad profesional I -1 post;
5. ISCIR – Biroul IT- București – Expert Debutant-1 post;
6. ISCIR – Biroul Resurse Umane- București – Consilier Debutant – 1 post;
7. ISCIR – Direcția Corp Control – București – Expert grad profesional IA- 1 post;
8. ISCIR – Direcția Corp Control – București- Inspector de specialitate grad profesional IA – 1 post;
9. IT ISCIR PITEȘTI – Biroul Control – Pitești – Inspector de specialitate debutant – 1 post;
10. IT ISCIR CLUJ – Biroul Control – Cluj Napoca – Inspector de specialitate debutant – 1 post;
11. IT ISCIR CRAIOVA – Biroul Control – Craiova – Inspector de specialitate debutant – 1 post;
12. ISCIR – Biroul Laborator – București – Inspector de specialitate grad profesional II- 1 post;
13. IT ISCIR GIURGIU – Biroul Control – București/Giurgiu – Inspector de specialitate grad profesional II- 1 post;
14. IT ISCIR PITEȘTI – Biroul Control – Pitești – Inspector de specialitate grad profesional II- 1 post;
15. IT ISCIR PLOIEȘTI – Biroul Control – Ploiești – Inspector de specialitate grad profesional II- 1 post;
16. ISCIR – Serviciul Supravegherea Pieței – București – Inspector de specialitate grad profesional I – 1 post;
17. ISCIR – Serviciul Inspecție Domeniul Nuclear – București – Inspector de specialitate grad profesional I – 1 post;
18. ISCIR – Serviciul Inspecție Domeniul Clasic – București – Inspector de specialitate grad profesional I – 1 post;
19. ISCIR – Biroul Laborator – București – Inspector de specialitate grad profesional I – 1 post;
20. IT ISCIR BRAȘOV – Biroul Control – Brașov – Inspector de specialitate grad profesional I – 1 post;
21. IT ISCIR PLOIEȘTI – Biroul Control – Ploiești – Inspector de specialitate grad profesional I – 1 post;
22. IT ISCIR PITEȘTI – Biroul Control – Pitești – Inspector de specialitate grad profesional I – 1 post;
23. ISCIR – Birou Reglementare-Inspector de specialitate grad profesional IA – 1 post;
24. ISCIR – Serviciul Inspecție Domeniul Nuclear -București- Inspector de specialitate grad profesional IA – 1 post;
25. ISCIR – Serviciul Supravegherea Pieței – București- Inspector de specialitate grad profesional IA – 2 post;
26. IT ISCIR CLUJ -Biroul Control –Cluj-Napoca – Inspector de specialitate grad profesional IA – 2 post;
27. IT ISCIR GIURGIU– Compartimentul Economic Administrativ-București/Giurgiu – Expert grad profesional II -1 post;


Bibliografii:

1. BIBLIOGRAFIE – Expert – Birou IT;

2. BIBLIOGRAFIE – Referent – Compartiment Evidență Tehnică IT ISCIR Ploiești;

3. BIBLIOGRAFIE – Consilier juridic – Serviciul juridic – Biroul Recuperări Creanțe;

4. BIBLIOGRAFIE – Expert – Compartimentului economic administrativ;

5. BIBLIOGRAFIE – Expert – Direcția Corp Control;

6. BIBLIOGRAFIE – Auditor public intern;

7. BIBLIOGRAFIE – Expert – Compartimentul Achiziții Publice;

8. BIBLIOGRAFIE – Consilier – Biroul Resurse Umane;

9. BIBLIOGRAFIE – Inspector de Specialitate – Serviciul Supravegherea Pieței;

10. BIBLIOGRAFIE – Inspector de specialitate – Serviciul Inspecție Domeniul Nuclear;

11. BIBLIOGRAFIE -Inspector de specialitate – Compartimentul Inspecție Clasice;

12. BIBLIOGRAFIE – Inspector de specialitate – Direcția Corp Control;

13. BIBLIOGRAFIE – Inspector de specialitate – Birou control;

14. BIBLIOGRAFIE – Inspector de specialitate – Biroul reglementare;

15. BIBLIOGRAFIE – Inspector de specialitate – Biroul laborator;

16. BIBLIOGRAFIE – Inspector de specialitate – Compartimentul Managementul Calității;

17. BIBLIOGRAFIE – Referent – Biroul Administrativ;


 

Publicat: octombrie 21, 2016 09:43:31 Ultima actualizare: aprilie 2, 2024 la 16:48    Afișări unice: 13700

©2024 ISCIR - Inspecția de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune și Instalațiilor de Ridicat

Conectați-vă cu datele de autentificare

Ați uitat datele dvs.?

Sari la conținut