Proiect Ordonanță de urgență a Guvernului pentru modificarea şi completarea Legii nr. 64/2008 privind funcţionarea în condiţii de siguranţă a instalaţiilor sub presiune, instalaţiilor de ridicat şi a aparatelor consumatoare de combustibil
(22 Noiembrie 2023)

  • Nota de fundamentare
  • Proiect OUG
  • Propunerile, sugestiile şi opiniile privind proiectul de act normativ se primesc in termen de 10 zile de la data publicării la adresa de e-mail: dezbateri_publice@economie.gov.ro
ORDIN Nr.________ privind abrogarea Ordinul Inspectorului de Stat Șef nr. 163/24.10.2012 pentru aprobarea Metodologiei privind prelungirea autorizării de funcționare și modificarea termenelor scadente pentru realizarea verificărilor tehnice periodice
(29 septembrie 2023)

ORDIN Nr.________ pentru modificarea Metodologiei privind autorizarea operatorului responsabil cu supravegherea tehnică a instalațiilor/echipamentelor din domeniul ISCIR – operator RSVTI, aprobată prin Ordinul Inspectorului de Stat Șef al Inspecției de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune și Instalațiilor de Ridicat nr. 130/2011.
(15 Mai 2023)

Proiect Ordonanță de urgență a Guvernului pentru modificarea şi completarea Legii nr. 64/2008 privind funcţionarea în condiţii de siguranţă a instalaţiilor sub presiune, instalaţiilor de ridicat şi a aparatelor consumatoare de combustibil şi pentru completarea unor acte normative.
(02 Februarie 2023)

  • Nota de fundamentare
  • Proiect OUG
  • Propunerile, sugestiile şi opiniile privind proiectul de act normativ se primesc in termen de 10 zile de la data publicării la adresa de e-mail: dezbateri_publice@economie.gov.ro
Proiect de Ordin al ministrului economiei pentru aprobarea Prescripției tehnice PT C 14-2021 – ”Instalații pentru gaze naturale comprimate pentru vehicule – GNCV”.
(01 Martie 2022)

  • Proiect Ordin
  • Proiect Prescriptie
  • Propunerile, sugestiile şi opiniile privind proiectul de act normativ se primesc in termen de 10 zile de la data publicării la adresa de e-mail: dezbateri_publice@economie.gov.ro
Proiect de Hotărâre de Guvern privind transmitea unui imobil clădire și a terenului aferent în cotă indiviză, proprietate publică a statului, din administrarea Inspecției de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune și Instalațiilor de Ridicat în administrarea Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, precum și pentru modificarea anexei nr.7 la Hotărârea Guvernului nr.1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului (02.07.2020)
Proiect de Hotărâre de Guvern privind înscrierea unui imobil clădire și a terenului aferent în cotă indiviză în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, precum și pentru completarea anexei nr.7 la Hotărârea Guvernului nr.1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului  (18.06.2020)
Proiect de Ordin pentru modificarea și completarea Ordinului Inspectorului de Stat Şef al ISCIR nr. 130/2011, cu modificările și completările ulterioare (08 august2019)
 
Proiect de Hotărâre de Guvern pentru modificarea și completarea Hotărârii de Guvern nr. 1340/2001, privind organizarea şi funcţionarea Inspecţiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat, precum şi pentru modificarea altor acte normative (03 iunie 2019)
 
Proiect de ordin al inspectorului de stat șef al ISCIR privind aprobarea fișei de înregistrare a instalației/echipamentului în vederea autorizării funcționării de către ISCIR

Proiect de Ordin al ministrului economiei privind aprobarea Prescripţiei tehnice PT CR 1-2018 „Tarife pentru operaţiunile de autorizare, avizare, verificare tehnică şi alte activităţi la instalaţii sub presiune, instalaţii de ridicat, instalaţii/echipamente pentru parcurile de distracţii şi aparate consumatoare de combustibil, efectuate de Inspecţia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat”
(20 Iunie 2018)

Publicat: aprilie 10, 2012 22:00:00 Ultima actualizare: noiembrie 22, 2023 la 16:16    Afișări unice: 7231

©2024 ISCIR - Inspecția de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune și Instalațiilor de Ridicat

Conectați-vă cu datele de autentificare

Ați uitat datele dvs.?

Sari la conținut